Energirådgivningen är uppskattad!

Så har Linnea och jag nyligen varit i Eskilstuna och rapporterat preliminära resultat från projektets ansträngningar hos Energimyndigheten. Det kändes speciellt och det kändes lyckat. Lunchseminariet, samlade hela 60 personer varav fem EKR och tre regionala utvecklingsledare (RUL) från energikontor. På efterföljande workshop, där vi kunde testa några av våra huvud-modeller för rådgivningsarbetet, deltog 15 personer. Linnea tyckte vi fick god respons och också värdefulla tankar och idéer när vi nu går in i slutforceringen. Sista mars skall vi vara klara med ”Bo och leva energieffektivt”.

Några high-lights från Eskilstuna kommer här, i form av fyra arbetsmodeller som presenterades:

  • Målgruppsanalys med fokus på livssituationer och livsförändringar
  • Fördjupad utbildning av medborgare
  • Kontinuerlig samverkan med aktörer i lokalsamhället
  • Samverkan inom kommunen för att nå de som bygger och renoverar fastigheter

Kommunikationen måste bli mer genomtänkt, anpassad mot människors livssituation och troligen mer filmad. Men, gamla hederliga metoder som den lilla affischen på förskolan eller bygghandeln, och fler glada påstötande fungerar också. Marknadsföring – ja, och lätt tillgänglig info via en gemensam rådgivnings-webb bör finnas. En verklig förändring kräver rådgivning och samtal, där många skulle behöva någon variant av studiecirkeln – minst en riktig träff.

Rådgivningssamtalet är uppskattat, det ser vi. Digitala tjänster innebär andra sätt att kommunicera, ibland till stor nytta som när ett ”hembesök” kan göras via videosamtal, där både resa och tid kan sparas. Denna diskussion finns sedan i höstas samlad i projektets LIC-avhandling ”Goda råd är inte dyra!”. Här finns gobitar för alla som jobbar med energieffektivisering, sparande och rådgivning.

Samverkan – både lokalt och internt i kommunen, diskuterades också i Eskilstuna. Känd och erkänd blir EKR först efter att ha påvisat både goda kontaktegenskaper samt förmedlade kunskaper inom det breda området. Vi har testat och vi har följt upp kontakter med fastighetsmäklare, lokala branschorganisationer och skolor. Intern samverkan i det kommunala, ser vi också som en angelägen sak att förbättra så länge EKR har en kommunal anställning. Frågor som ställdes var bl. a: – Vilka möjligheter ser du för att arbeta med modellen? – Vilka risker/svårigheter ser du för att kunna arbeta med modellen? och -På vilket sätt skulle Energimyndigheten kunna hjälpa till för att möjliggöra arbetsmodellen?

Nu kör vi på det sista kvartalet i denna projekt-resa med uppdrag att ytterst medverka till att fler småhusägare inklusive hushållet vidtar energisparande åtgärder i sina hus. I arbetet just nu ingår att granska de styrmedel, som finns för denna stora grupp i bostadssektorn. Två miljoner småhus finns i Sverige och många börjar bli gamla med relativt dålig energistandard. Tillsammans använder dessa hushåll lika mycket elektrisk energi som alla flerbostadshus och lokaler tillsammans. Elen är ju den vanligaste värmelösningen, som trots värmepumpar också bidrar till olyckliga effekttoppar i elnätet, ett problem vi kommer att få höra mer om framöver. Det finns flera goda skäl till insatser, rimligen också för nya riktade styrmedel;


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s